Spreekuren

Spreekuur assistenten
Op afspraak kunt u bij de assistenten terecht voor: het meten van de bloeddruk, wratten aanstippen, hechtingen verwijderen, zwachtelen, wondverzorging, injecties, uitstrijkjes ivm bevolkingsonderzoek, oren uitspuiten, hartfilmpje, enkel-arm-index, 24-uurs bloeddrukmeting en hartritmeregistratie.

Kijk op deze pagina voor bloedprikken.

Spreekuur artsen
Dokter Lam is aanwezig op dinsdag t/m vrijdag;
dokter Van den Berg op de maandag en woensdag;
dokter Gerritsma op dinsdag en vrijdag;
en dokter De Groot is aanwezig op maandag en donderdag.

Deze dagen kunnen in de vakantieperioden van de artsen afwijken.

Spreekuur praktijkondersteuners (POH)
Judith en Janneke zijn de praktijkondersteuners somatiek. Zij begeleiden patiënten met suikerziekte en daarnaast ook de patiënten met een hart- of vaatziekte die voorheen door de specialist werden gecontroleerd.
Janneke begeleidt daarnaast ook de patiënten met een chronische obstructieve longziekten (bijv. longemfyseem). Judith is aanwezig op woensdag, donderdag en eens per maand op maandag. Janneke is aanwezig op maandag en vrijdagochtend. Er is regelmatig overleg tussen POH somatiek en de huisarts.

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (Eleonora) is wekelijks aanwezig op woensdag en in de even weken ook op dinsdag. Patiënten kunnen bij haar terecht met psychische klachten. De praktijkondersteuner geestelijk gezondheidszorg wordt volledig vergoed. Er is regelmatig overleg tussen de POH GGZ en de huisartsen.

Wilt u een afspraak bij de praktijkondersteuner? Informeer dan bij uw huisarts.

Dieet- en voedingsadviezen

De diëtiste houdt woensdagochtend spreekuur. De huisarts of de praktijkondersteuner zal u zo nodig naar haar door verwijzen