Afspraak maken

Dagelijks is de praktijk bereikbaar voor vragen, het maken van afspraken en spoedgevallen.
De balie is geopend van 8.00 – 12.15 uur en ‘s middags van 13.30 – 17.00 uur.
De assistente is telefonisch bereikbaar van 8.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 15.30 uur.

Voor spoedgevallen is de praktijk uiteraard de gehele dag bereikbaar.

Geeft u aan de assistente door als u meer tijd denkt nodig te hebben.

De assistente zal vragen naar de reden van uw bezoek. Dit is om de ernst van uw klacht in te schatten en om u zo nodig in te plannen op korte termijn. Ook de assistente heeft een beroepsgeheim.

Aanvraag visites:

Kunt u door ziekte niet naar de praktijk komen? Geef dit tijdig door zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Zie de contactpagina voor telefoonnummers.